Day 12/74! I have to explain what this numbers meant! First part is the count of the days of the restart of my World tour. Second part are the days including my journey first part. That was by Kim suggestion:)
Today was the longest riding day since the new start: we spent more than 7 hours on the road, even the distance we covered was only 329 km! So, you can imagine how hard is traveling here! Actually we lost a lot of time in traffic between Basti and Gorakhpur, not before… 🙂
Our day started with video review for Ramada Lucknow and then we left this chick place to handle with the traffic. Thanks to Babbla Da advices and good road conditions we fast reach Basti and meanwhile we rode with group of local riders who also go to Nepal!
Basti we were welcomed from Anurag Sharma, who waited us to arrive! He was so kind to give me a lot of contacts in Nepal of local bikers community! The most valuable information was that the road we thought to catch to avoid city traffic in Gorakhpur, is totally damaged due to the rains! So we have to go to the city to continue to Nepal.
Few kilometers before the city we were welcomed by Prashant Rai, who guided us in most horrible traffic I faced till now! After I don’t how many hot, crowded tiny streets I was so tired and exhausted that when I tried to overcome one rickshaw I just dropped poor Boris! The main reason was the scooter who was at 20 cm from my right side, so literally we have no space to move. Anyway, Boris was so offended that he just refused to continue and we stopped on market street to decide what to do. After short discussion I and Kim decided to stay in Gorakhpur. We had hour and a half ride to border and then at least hour and a half to cross it, so in best case scenario we would enter Nepal hour after sunset. And as everyone said, never ride in the dark in India or Nepal!
So, we postponed entry in Nepal with a day, but spent nice evening meeting with Vikrant Roy and his brother, Anurag Sharma and Amber Singh.
Now I have to fix Boris mirror and we will cross the next border and finally see Himalayas!
Join us and support us on PayPal violeta.ivanova1111@gmail.com!

BG
Ден 12/74! Трябва да обясня какво означават тези числа! Първата част е отброяването на дните от рестарта на моята обиколка на света. Втората част са дните от първата ми част от пътуването. Това беше по предложение на Ким 🙂 Днес беше най-дългият ден за каране от новото начало: прекарахме повече от 7 часа на пътя, въпреки че разстоянието, което изминахме беше само 329 км! Така че, можете да си представите колко трудно се пътува тук! Всъщност загубихме много време в трафика между Басти и Горахпур… но за това после!
Денят ни започна с видео ревю за хотел Рамада Лакнау и след това оставихме това изискано място, за да се преборим с трафика. Благодарение на съветите на Babbla Da и добрите условия на пътя бързо достигнахме Басти и междувременно карахме с група местни мотористи, които също отиваха в Непал!
В Басти бяхме посрещнати от Анураг Шарма, който ни очакваше да пристигнем! Той беше много мил и ми предостави много контакти в Непал на местната мото-общност! Най-ценната информация беше, че пътят, който мислехме да хванем, за да избегнем градския трафик в Горахпур, е напълно повреден поради дъждовете! Затова трябва да отидем в града, за да продължим към Непал.
Няколко километра преди града ни посрещна Прашант Рай, който ни водеше в най-ужасния трафик, с който се бях сблъсквала до сега! Макар Ким все да казва, че най-ужасното място за каране според нея да е Лахор, Пакистан, за мен това е Горакхпур! След безброй горещи и претъпкани малки улички, бях толкова изморена и изтощена,,че когато се опитах да прескоча една рикша, просто изпуснах горкия Борис! Основната причина беше скутерът, който беше на 20 см от дясната ми страна, така че буквално нямаше място да се движим. Както и да е, Борис беше толкова обиден, че просто отказа да продължи и спряхме на пазарната улица, за да решим какво да правим. След кратка дискусия аз и Ким решихме да останем в Горахпур. Имахме час и половина каране до границата и след това поне час и половина, за да я преминем, така че в най-добрия случай щяхме да влезем в Непал час след залез. А както всички ни повтарят: никога не карайте по тъмно в Индия или Непал!
И така, отложихме влизането в Непал с един ден, но прекарахме приятна вечерна среща с Викрант Рой и неговия брат Анураг Шарма и Амбър Сингх.
Сега трябва да оправя огледалото на Борис и ще преминем следващата граница и най-накрая ще видим Хималаите!
Ако се наслаждавате на нашите приключения, можете да ни помогнете те да продължат с дарение на PayPal Violeta.ivanova1111@gmail.com! Благодарим ви, приятели, че сте с нас!

How to support us on the road

Check where we are on the road here  realtime route map! Share with us camping, oil change or tires change! Send us message at contact@holymotorbike.com or Whatsapp (+359884700174) and we will reply ASAP

send message

Support us with a bike maintenance! Send us message at contact@holymotorbike.com or Whatsapp (+359884700174) 

send message

Support our Round The World Tour by donation for fuel!

donate

You cannot ride a motorcycle? But you admire and love it? Send me a message and I can come to ride you as a pillion!

send message

If you want us to continue our adventure and you somehow enjoy of my stories, you can help us to cover our travel expenses, so we can be able to share with you all the feelings and make you a part of the entire trill!

You can do it directly on my PayPal account violeta.ivanova1111@gmail.com or through our gofundme campaign, organized by my daughter Stefana https://www.gofundme.com/women-empowerment-motorcycling-the… or you can just buy a t-shirt from our shop on www.holymotorbike.com Also it is possible for my Bulgarian friends to make a direct donation for our cause on BG94STSA93000025086381 in DSK Bank!

Contact us at contact@holymotorbike.com, on Facebook or Whatsapp (+359884700174).