Day 53/117! Even I plan boring day, just sorting some tasks, at the end, again there is some adventure! Malaysia surprises me every day!
In the morning I was focused on my shipping issues and finally they are sorted! If everything is according to plan, Boris will sail next week to Chile with stop in South Korea and I will fly in Friday to #Melbourne, Australia! So, Kathy O’Donnell, Liz Loke, Ilko Ilchev, Zora Manovic, Goran, Deni Knuth, I am coming!!! And all my friends in Down Under, who wants to meet me, just message me, I will be around!!! My route in Australia will be announced soon, but just for rough information, I will ride from Melbourne to Townsville, only! I am still hoping to arrange another Harley for my ride, so if you have ideas, just let me know!
I was invited from #HarleyDavidsonPetalingJaya to attend their event this Saturday in #Kuantan, so we go to get the bike for Diddy, who will guide me to there! When we arrived in #GasketAlley, I was just in love, when I saw one gorgeous custom Fat Bob on the parking! I started to take pictures of the bike and to dream how someday I will add some fancy details like this on my Boris to make him even more special as he is now! And suddenly Juan came, the manager of Gasket Alley and he told me that this bike will ride with me and Boris tomorrow! I was so excited, but I think Boris will jealous a little bit, because he will have a brother with him, who looks so cool! At least that will be one of my rare rides with another Fat Bob and I really can’t wait for tomorrow morning, when we will hit the road to the East Coast of Malaysia! Diddy prepared special route for us, so we will have a lot of surprises for you in my next report about our adventures! I will keep the details in secret, so you also to be surprised!
And because I love challenges, I have one more today! I drove the pickup of Diddy, which is right-handed with manual gears in the night and in some drizzle! It was quite funny, because all the time my right hand tried to find the speed stick, but it was on the wrong side, hahaha! So, Diddy rode for the first time bike like mine and I drove for the first time car in Malaysia! Cheers for the new experience!
I and Boris are ready for the adventure ride! Follow us and stay tuned for new videos on my YouTube channel Holy Moto!

BG
Ден 53/117! Дори когато планирам скучен ден, просто да се оправя с разни задачи, накрая пак се оказва, че съм имала приключения! Малайзия ме изненадва всеки ден!
Сутринта се бях съсредоточила върху решаването на моите транспортни драми с Борко и ето на, най-сетне те се уредиха! Ако всичко върви по план, другата седмица моят Борис ще отплава към Валпарайсо, Чили със стоп в Бусан, Южна Корея, а аз ще отлетя в петък към Мелбърн, Австралия! Така че, Кати ОДонъл, Лиз Локе, Зора Манович, Горан, Илко Илчев, Дени Кнут, идвам най-сетне! Всички, които биха искали да се видим на Долната земя, пишете ми, сега е момента! Маршрутът ми грубо ще е от Мелбърн до Таунсвил, само! Още се надявам да уредя да карам Харлей-Дейвидсън в Австралия, тъй че ако имате идеи, споделяйте!
Бях поканена от Харлей-Дейвидсън Петалинг Джая да присъствам на тяхно събитие в събота в Куантан, така че с моя домакин и приятел Диди, отидохме до там, за да вземем мотор за него, защото той ще ме води в моето пътешествие към Източното крайбрежие. Когато пристигнахме в Гаскет Алей и зърнах един къстъм Фат Боб на паркинга, направо се влюбих! Моментално започнах да го снимам от всички страни и да си мечтая, как някой ден и аз ще накипря моя Борис, за да стане още по-специален, отколкото е сега, макар че за мен, той винаги ще е най-специалния мотор! Когато Хуан, мениджърът на Гаскет Алей дойде и каза, че това е моторът, който ще придружава моя Борис, ми идеше да заподскачам от радост! Не само ще карам моя Борко, но ще имам възможността и да се наслаждавам на този негов красив събрат! Естествено, мисля да направя някое кръгче с него, стига моето момче да не ревнува твърде много! Но най-малкото, това ще е едно от моите много редки карания в компанията на друг Фат Боб и аз нямам търпение да яхнем моторите утре сутрин! Диди е приготвил специален маршрут за нас, но ще оставя подробностите в тайна, за да ви изненадам със следващия ми репортаж от мястото на събитието за нашите приключения утре!
И понеже обичам предизвикателствата, днес имах още! Трябваше да карам пикапът на Диди обратно до къщата, а той е с дясна дирекция и ръчни скорости, освен това вече беше тъмно и лееекичко валеше! Беше доста смешно, защото дясната ми ръка през цялото време посягаше към скоростния лост, но той беше от грешната страна, хаха! И така Диди кара за пръв път мотор като моя, а аз пък карах за пръв път кола в Малайзия! Наздраве за предизвикателствата и новия опит!
Аз и Борис сме готови за новите приключения утре! Пътувайте с нас и вие и се абонирайте за нашия Ютуб канал Holy Moto!

If you want to be part of our adventure?

Great!

There are several ways to do it!

RTW2019!
Check where we are on the road: Here is Our time schedule and Our realtime route map!

see map

Send us message at contact@holymotorbike.com or Whatsapp (+359884700174) and we will reply ASAP

send message

Invite us to join your event, be our host or help us to find proper maintenance, or just to ride and make pictures together!

invite us

You want us to present your product to the World? Do not hesitate to send an e-mail at contact@holymotorbike.com 

contact us

Contact us at contact@holymotorbike.com, on Facebook or Whatsapp (+359884700174).