Day 78/142! My first day in #NewZealand! Wow, I am really happy to be here! My day started early, because I was so inpatient to experience this beautiful land, famous as paradise for riding! After writing the story about my adventures yesterday on the airport, I left gorgeous #SylviaParkHouse and visit my first #HarleyDavidson home in Kiwi’s land! I got really warm welcome from the team and my new bike was ready to hit the roads with me! We finished quickly with the formalities and the guys prepared for me some route after discussion, from where is best to start my adventures! I have such a short time here, but I hope to experience enough to be seduced to come again… I received a lot of special gifts and proudly weared my Kiwi Harley shirt and install my new Kiwi Rider pin of #AucklandHarleyDavidson! The guys were prepared for me even a backpack and I was really gratitude about it, because again my luggage was hard inserted in the saddlebags. The wine red #StreetGlideSpecial with powerfull 114 inch engine tempted to start the journey up north in Aotearoa, the land of the long white cloud, as #Maori called their land! After greetings and wishes for safe end enjoyable journey, I finally started with intention to ride as long I can after only couple of hours sleep this morning.
After first couple of kilometers highway with usual traffic and careful splitting of lines in the jam, the real ride started on road 16! Two lines with curves and amazing views! The bike was easy to handle despite of its big size and I enjoyed of my first ride in New Zealand! Going up and down, green valleys followed by mountains and cliffs! The guys in Auckland Harley really did the great job with this route! I stopped on the first point, noted on my route Helensville, walked around, got some food and continued under the sunshine and white clouds. I still had to repeat to myself that I am in New Zealand… it was unbelievable I succeeded to reach the farest point of my tour! Now I have 11 hours time difference with my family and 17 490 km distance from Bulgaria!
I just started to see the small piece of the gorgeous land, home of Maori and I can frankly say: I am in love! The mindblowing views are just everywhere and I can’t imagine, what I will see and experience in next days…
Surprisingly for me, I succeeded to cover all route the boys prepared for me today! I arrived in Whangarei just on time for short relax before tasty Tai dinner. I walked around the small city and was just charmed by street art everywhere! I saw the famous building of National Clock Museum and the moon over the #Whangarei Town Basin was just magic, enlighted the boats in the place, named Where the Giants Gather!
Tomorrow I am hitting the road to the northern point of Northland or Te Tai Tokerau, Cape Reinga! I already choose the name of my new bike in Kiwi’s land: Tane Mahuta! I know, it sounds strange, but I really like it, the meaning is Lord of the Forest! I hope to see the giant trees Tane Mahuta in Kauri forest tomorrow or day after! They reached more than 50 meters height! If you are eager like me to see and experience more of New Zealand, follow me on my page www.holymotorbike.com and don’t forget to support my mission to cover the world on Harley, inspiring women around the world to pursuit their dreams!

BG

Ден 78/142! Първият ми ден в Нова Зеландия! Наистина съм щастлива да бъда тук! Денят ми започна рано, защото бях толкова нетърпелива да изследвам тази красива земя, известна като рай за мотористите! След като написах историята за приключенията си вчера на летището, напуснах великолепната къща Силвия и посетих първия си дом на Harley-Davidson в земята на Киви! Посрещнаха ме много сърдечно от екипа и моят нов мотор беше готов да завладее пътищата с мен! Завършихме бързо с формалностите и момчетата подготвиха за мен маршрут след дискусия, откъде е най-добре да започна моите приключения! Получих толкова кратко време тук, но се надявам да преживея достатъчно, за да бъда съблазнена, за да дойда отново … Получих много специални подаръци и гордо нахлузих новата си тениса с Киви на Харлей и закачих новия си пин на #AucklandHarleyDavidson! Момчетата ми приготвиха дори раница и наистина бях благодарна за това, защото отново багажът ми беше здраво натъпкан в чантите на мотора. Винено червения Street Glide Special с мощен 114-инчов двигател беше нетърпелив да започне пътуването на север в #Aotearoa, земята на дългия бял облак, както Маорите наричат тяхната земя! След поздрави и пожелания за приятно пътуване, най-накрая започнах с намерение да карам, докато мога, само след няколко часа сън тази сутрин.
След първите няколко километра магистрала с обичайния трафик и внимателно каране между платната в задръстването, истинското приключение започна на път 16! Две ленти, завойчета и невероятни гледки! Моторът беше лесен за управление въпреки големите си размери и се насладих на първото си каране в Нова Зеландия! Изкачване нагоре и спускане надолу, зелени долини, последвани от планини и скали! Момчетата в Оукланд Харли наистина се справиха чудесно с този маршрут! Спрях на първата точка, отбелязана в маршрута ми Хеленсвил, разхождах се, хапнах и продължих под слънцето и белите облаци. Все още трябваше да си повтарям наум и на глас, че съм в Нова Зеландия … беше невероятно, че успях да достигна най-далечната точка от обиколката си! Сега съм на 11 часа разлика във времето със семейството си и на 17 490 км разстояние от България!
Едва видях мъничко парченце от разкошната земя, дом на Маори и откровено мога да кажа: влюбена съм! Изумителните гледки са просто навсякъде и не мога да си представя какво ще видя и преживея в следващите дни …
Изненадващо за мен успях да покрия целия маршрут, който момчетата ми подготвиха за днес – 195 км! Пристигнах във Вангарей точно навреме за кратък релакс преди вкусна тайландска вечеря. Разходих се из малкия град и просто бях очарована от уличното изкуство навсякъде! Видях прочутата сграда на Националния музей на часовниците, а луната над речния залив беше просто магическа, осветяваща лодките на мястото, наречено Където се срещат гигантите!
Утре тръгвам към най-северната точка на Северната земя или Те Тай Токерау, нос Рейнга! Вече избрах името на новия си мотор в земята на Киви: Тане Махута! Знам, звучи странно, но много ми харесва, значението е Властелинът на гората! Надявам се да видя гигантските дървета Тане Махута в гората Каури утре или вдругиден! Те достигат над 50 метра височина! Ако сте нетърпеливи като мен да видите и преживеете повече от Нова Зеландия, следвайте ме на страницата ми www.holymotorbike.com и не забравяйте да подкрепите моята мисия да обиколя света с мотор Харлей Дейвидсън, вдъхновявайки жените по целия свят да преследват мечтите си!

If you want to be part of our adventure?

Great!

There are several ways to do it!

RTW2019!
Check where we are on the road: Here is Our time schedule and Our realtime route map!

see map

Send us message at contact@holymotorbike.com or Whatsapp (+359884700174) and we will reply ASAP

send message

Invite us to join your event, be our host or help us to find proper maintenance, or just to ride and make pictures together!

invite us

You want us to present your product to the World? Do not hesitate to send an e-mail at contact@holymotorbike.com 

contact us

You want to support us and share the excitement of adventure?

Click here to share with us camping, oil change, tires change, fly the oceans with us or just proudly wear your HolyMoto t-shirt, sticker, patch or hoody, or drink your coffee with me every morning in coffee cup HolyMoto! (Stickers, patches, hoodies and mugs coming soon!)

Proudly wear your HolyMoto t-shirt! Variety of colours are available!

buy a T-Shirt

Drink your coffee with me every morning in coffee cup HolyMoto!

Buy a coffee cup

Support us and get your new favourite Hoodie!

Get this hoodie

Get a modern iPhone case

buy an iPhone case

How to support us on the road

Check where we are on the road here  realtime route map! Share with us camping, oil change or tires change! Send us message at contact@holymotorbike.com or Whatsapp (+359884700174) and we will reply ASAP

send message

Support us with a bike maintenance! Send us message at contact@holymotorbike.com or Whatsapp (+359884700174) 

send message

Support our Round The World Tour by donation for fuel!

donate

You cannot ride a motorcycle? But you admire and love it? Send me a message and I can come to ride you as a pillion!

send message

If you want us to continue our adventure and you somehow enjoy of my stories, you can help us to cover our travel expenses, so we can be able to share with you all the feelings and make you a part of the entire trill!

You can do it directly on my PayPal account violeta.ivanova1111@gmail.com or through our gofundme campaign, organized by my daughter Stefana https://www.gofundme.com/women-empowerment-motorcycling-the… or you can just buy a t-shirt from our shop on www.holymotorbike.com Also it is possible for my Bulgarian friends to make a direct donation for our cause on BG94STSA93000025086381 in DSK Bank!

Contact us at contact@holymotorbike.com, on Facebook or Whatsapp (+359884700174).